Veiligheidsregels elektriciteit


Veiligheidsregels rondom waterpunten

De normen die gerespecteerd moeten worden betreffende elektrische apparaten in ruimtes waar water

gebruikt wordt, wordt afgebakend door verschillende volumes die van 0 tot 3 gaan.

Op het gebied van bescherming tegen elektrische schokken (Klasse), en tegen infiltraties van vaste (IPX2)

en van vloeibare materies (IPX4)

Volume 0 :

Verboden voor het gebruik van alle elektrische materialen (haardroger, scheerapparaat, mobiele telefoon,

enz.) behalve in speciale gevallen Klasse III IPX7 / TBTS

Volume 1 :

Toegestaan zijn verlichtingen van Klasse III IPX4 / TBTS en schakelaar met een lage spanning van 12V.

Stopcontacten zijn niet toegestaan.

Volume 2 :

Toegestaan zijn verlichtingen van Klasse II IPX4 en schakelaars met een lage spanning van 12V. De enige

stopcontacten die zijn toegestaan zijn stopcontacten voor scheerapparaten uitgerust met een scheidingstrafo.

Volume 3 :

Toegestaan zijn verlichtingen van Klasse I, II of III IPX1. De stopcontacten type 2 Stopcontacten + aarding

zijn toegestaan.